Forløbet omkring ansøgning om fornyelse af tilladelser i 2016

23, jan 2017

Ved udgangen af 2016 udløb en række 5-årige tilladelser på området for onlinekasino og væddemål.

Spillemyndigheden påbegyndte derfor allerede i 2015 en proces frem mod udstedelsen af nye tilladelser gældende pr. 1. januar 2017, som involverede udarbejdelse af ny blanket til ansøgning om fornyelse og vejledning på området.

16 tilladelsesindehavere valgte at ansøge om fornyelse. I den forbindelse fik 15 tilladelsesindehavere udstedt nye 5-årige tilladelser, og én enkelt tilladelsesindehaver fik udstedt en tilladelse gældende for ét år.

Spillemyndigheden har generelt oplevet stor samarbejdsvillighed i processen og har fremadrettet optimeret processen ud fra de erfaringer, forløbet gav.