Anerkendelse af IAGR's Multi-Jurisdictional Testing Framework (MJTF)

27, nov 2015

Anerkendelse af IAGR’s Multi-Jurisdictional Testing Framework (MJTF)

Der er gode nyheder for spiludbydere, der opererer på tværs af landegrænser. Spillemyndigheden har igennem en længere periode deltaget i en arbejdsgruppe under IAGR (International Association of Gaming Regulators), hvor det er lykkes at skabe en fælles teststandard. Arbejdsgruppen omfatter Storbritannien, Alderney, Isle of Man og Danmark.

Mange jurisdiktioner har differentierede krav til spiludbydere, men søger i sidste ende ofte det samme mål – nemlig at spillene skal være fair. Derfor har arbejdsgruppen startet med et kerneområde for online-udbud af spil og fastlagt krav til test af RNG (Random Number Generator). Kravene er nu tilgængelige på IAGR’s hjemmeside (www.iagr.org/multi-jurisdictional.testing-framework), og arbejdsgruppen arbejder herefter på nye områder, hvor der kan udarbejdes fælles standarder. På nuværende tidspunkt dækker den nye standard kun de deltagende jurisdiktioner, men dokumentet vil blive opdateret i takt med, at der er flere, som vælger at acceptere standarden.

En vigtig pointe er, at i det omfang en jurisdiktion har krav, som lægger ud over den fælles standard, vil en spiludbyder, som følger den fælles standard, stadig skulle testes for den øvrige del af den pågældende jurisdiktions krav.

Spillemyndigheden vil fremover acceptere tests foretaget i overensstemmelse med den fælles standard.