Ændring af pokerloven

30, mar 2012

Pokerloven er ændret med virkning fra 1. april 2012. Der er blandt andet sket ændring i reglerne om betaling for deltagelse samt klagebestemmelsen.

Betaling for deltagelse
Nu er der mulighed for, at deltagere kan betale for deltagelsen i en pokerturnering på selve dagen for turneringen. Dette er en lempelse i forhold til tidligere krav om betaling senest dagen før turneringens påbegyndelse.

Vilkår for betalingen

Betalingen skal være gennemført inden turneringsstart. Bevillingshaver skal kunne dokumentere, at vilkåret er overholdt. Dette kan ske ved, at

  • det fremgår af det godkendte betalingssystem, at betalingen er sket rettidigt, eller
  • hvis betalingen er sket via kontooverførsel, skal de deltagende spillere vise dokumentation til bevillingshaveren ved fremmøde i form af skærmprint fra deres netbank.

Hvornår ændres betalingsbestemmelsen?
Fra den 1. april 2012 kan alle bevillingshavere modtage betalinger på turneringsdagen.

Andre ændringer i pokerloven

Klager til Landsskatteretten over afgørelser truffet af Spillemyndigheden efter pokerloven har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen, der er klaget over, gælder uanset, om der er klaget til Landsskatteretten.

Ændringerne vedrørende klagebestemmelsen gælder også fra 1. april 2012.

Find ændringsloven her

Lovændringen er foretaget i lov nr. 277 af 27. marts 2012 (link is external)om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love.

Mere information

Eventuelle spørgsmål vedr. lovændringen kan rettes til fuldmægtig Nanna Vahl på telefon 72 38 34 54 eller via mail, som du finder under Kontakt.