Hvidvask

Spillemyndigheden varetager hvidvasktilsynet på spilområdet, mens Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen og Advokatsamfundet varetager tilsynet med øvrige personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering har stor fokus i Danmark. 

Spiludbydere har, som de finansielle institutioner og andre forpligtede aktører, en vigtig rolle som spydspids for at bekæmpe kriminelles forsøg på at misbruge deres ydelser.

Spillemyndigheden fører tilsyn med, at tilladelsesindehavere og spiludbydere etableret i Danmark, som udbyder spil i andre lande, overholder hvidvaskloven.

Der føres tilsyn med udbydere af følgende tilladelseskategorier:

  • Online væddemål
  • Landbaseret væddemål
  • Onlinekasino
  • Landbaseret kasino

Hvidvaskloven gælder som udgangspunkt for alle spil, men Skatteministeren har mulighed for at undtage spil helt eller delvist fra loven, hvis spillet vurderes at udgøre en lav risiko for misbrug.

Bemærk, at de spil, som er undtaget fra loven, stadig er omfattet af underretningsforpligtelsen til Hvidvasksekretariatet ved SØIK.