Hvidvask

Spillemyndigheden varetager hvidvasktilsynet på spilområdet, mens Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen og Advokatsamfundet varetager tilsynet med øvrige personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven.