Ændring af regler for offentlige pokerturneringer

08, Feb 2016

Med virkning fra den 1. januar 2016 vil der ske en række ændringer af reglerne på området for offentlige pokerturneringer.

Ændringerne medfører en række lempelser for afvikling af offentlige pokerturneringer. Ændringerne medfører bl.a., at kravet om at der skal være mindst 10 deltagende spillere i en offentlig pokerturnering, er ændret til otte deltagere.

Tidligere måtte en deltagers indskud i en offentlig pokerturnering højst udgøre 300 kr. for en enkelt turnering, hvilket nu er ændret til at må udgøre 400 kr. for en enkelt turnering.

Herudover er der nu mulighed for at arrangere to turneringer pr. dag. Hvis der afvikles mere end én turnering pr. dag, må den deltagende spillers indskud i turneringerne tilsammen ikke overstige 400 kr.

Som følge af, at en deltagers indskud i en offentlig pokerturnering er hævet til højst at må udgøre 400 kr., fremfor de tidligere 300 kr., er den øvre grænse for turneringspuljens størrelse ligeledes hævet fra ikke at må overstige 15.000 kr. til ikke at må overstige 20.000 kr.

Hvor Spillemyndigheden tidligere kunne meddele tilladelse til, i helt særlige tilfælde, højst to gange årligt, at turneringspuljen måtte overstige 15.000 kr., er dette ændret til at Spillemyndigheden nu kan meddele tilladelse til, i helt særlige tilfælde, højst fire gange årligt for hver bevilling, at turneringspuljen må overstige 20.000 kr.

Det er efter de nye regler blevet tilladt, at sponsorpræmier tilføres turneringspuljen. Sponsorpræmier kan enten bestå af en pengepræmie eller en varepræmie. Såfremt der er tale om en vare, skal varens værdi opgøres til markedsværdien. Den samlede markedsværdi af sponsorpræmier må ikke overstige 5.000 kr. i en enkelt offentlig pokerturnering. Hvis der afholdes mere end én turnering pr. dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr.

Personer med tilknytning til den virksomhed, som sponsorerer en præmie, eller den person, som sponsorerer en præmie, må ikke deltage i den turnering, hvor de sponsorerede præmier tilføres eller beskæftige sig med afviklingen af den turnering, hvori sponsorpræmien indgår.

I tilfælde af, at der indgår sponsorpræmier i turneringspuljen, skal opgørelsen af sponsorpræmiernes markedsværdi fremgå af regnskabet. Regnskabet skal indeholde identitetsoplysninger om sponsoren. Hvis sponsoreren er en fysisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og fødselsdag. Er sponsoren en juridisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og cvr-nummer.

Bevillingshaver kan tage op til en fjerdedel af turneringspuljen til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afvikling af den offentlige hasardspilsturnering. Værdien af sponsorpræmier kan imidlertid ikke indgå i den op til en fjerdedel af turneringspuljen, der må udredes til dækning af de umiddelbare omkostninger til afviklingen af turneringen.

Som noget nyt, er der nu mulighed for at afholde ranglisteturneringsfinale. Indtil fem procent, dog maksimalt 500 kr., fra turneringspuljen, kan overføres til en ranglisteturneringsfinale. Kvalifikationen for en ranglisteturneringsfinale skal foregå over mindst ti turneringer samt over mindst fire uger. Ranglisteturneringsfinalen skal afholdes senest tre måneder efter første kvalifikationsturnering. De almindelige regler, der gælder for afvikling af offentlige pokerturneringer, gælder også for ranglisteturneringsfinalerne. Det vil således være muligt at tilføre ranglistepuljen sponsorpræmier, ligesom ranglisteturneringspuljen ikke må overstige den øvre grænse for turneringspuljens størrelse (20.000 kr.), medmindre der forinden er ansøgt om tilladelse hertil.