The Danish Gambling Authority’s whistleblower programme

By using the form below, employees of gambling operators, which are covered by the rules of the Anti-Money Laundering Act, can send an anonymous enquiry concerning reports of the gambling operator’s violations or potential violations of the anti-money laundering legislation. We recommend that you send a detailed description and please attach relevant documents if possible.
Your relation to the gambling operator
Upload requirements

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Spillemyndigheden kan videregive oplysningerne i denne henvendelse til relevante myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet med flere. Dette følger af hvidvasklovens § 69. Videregives oplysningerne til en anden myndighed, vil denne myndighed ligeledes være omfattet af den tavshedspligt, der gælder for Spillemyndighedens ansatte.