Anvendelse af Betalingsserviceaftaler ved udbud af almennyttige lotterier

26, Oct 2016

Der er allerede flere udbydere, som har fået Spillemyndighedens accept af anvendelse af Betalingsserviceaftaler, dog med et krav om, at deltagerne altid skal have den lovpligtige information om det enkelte lotteri, inden det afholdes samt muligheden for at vælge det konkrete lotteri fra.

Flere udbydere har udtrykt ønske om, at afholde nogle af deres lotterier alene via Betalingsserviceaftaler.

Spillemyndigheden ønsker på den baggrund at orientere om, at det godt kan tillades, at almennyttige lotterier afvikles både helt og delvist med betaling via Betalingsserviceaftale, forudsat at nogle bestemte forbrugerbeskyttelseskrav bliver opfyldt, herunder:

  • deltagere med Betalingsserviceaftaler skal oplyses om en tidsplan for afholdelse af lotterierne, så de i god tid kender de konkrete datoer for de fremtidige lotterier
  • senest 14 dage inden afholdelsen af det konkrete lotteri, skal deltagere med Betalingsserviceaftaler have de lovpligtige oplysninger efter bekendtgørelsens § 6 (BEK. 1301 af 15. december 2011)
  • deltagere med Betalingsserviceaftaler skal have en rimelig frist (minimum 14 dage) til at vælge det konkrete lotteri fra ved meddelelse til udbyderen
  • deltagere med Betalingsserviceaftaler skal sammen med de lovpligtige oplysninger oplyses om fristen for at vælge det konkrete lotteri fra, samt proceduren for dette
  • betalingen via Betalingsservice må først trækkes i forbindelse med det enkelte lotteri.

Herudover skal almindelige forbrugerbeskyttelseskrav efter anden lovgivning naturligvis også opfyldes.

Se desuden nyheden om udsendelse af lodsedler på mail ved almennyttige lotterier.