Contact

Indtast eventuelt dit telefonnummer, hvis vi må ringe til dig. Dette kan forkorte sagsbehandlingstiden.
Hvidvaskunderretning
Antal underretninger til SØIK
Antal medarbejdere, der har modtaget uddannelses- og instruktionsprogrammer
ROFUS - udelukkelse fra spil
Hvis din henvendelse omhandler en ROFUS-registrering, skal vi bruge dit fulde CPR-nummer for at behandle den.
OBS! Spillemyndigheden opfordrer til ikke at sende personoplysninger om andre end dig selv.
Bilag
Upload requirements