Kontakt

Du kan sende en mail til Spillemyndigheden ved at vælge en kategori for, hvad det drejer sig om og skrive din meddelelse. Din mail bliver sendt på en krypteret forbindelse. Bruger du kontaktformularen giver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse. 

Spillemyndigheden skal orientere dig om, at vi registrerer din henvendelse og de oplysninger, som du har sendt til os.  Under "Om Spillemyndigheden" og "Privatlivspolitik" kan du læse Spillemyndighedens privatlivspolitik, hvor du finder en nærmere uddybning af de oplysninger, vi skal give dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13, herunder hvilke rettigheder du har som registreret, kontaktoplysninger til styrelsens databeskyttelsesrådgiver og klagevejledning. Hvis du giver oplysninger om en anden person, kan Spillemyndigheden være forpligtet til at opfylde oplysningspligten ved at informere pågældende om, at vi har modtaget og dermed behandler oplysninger om vedkommende.

Sådan behandler vi persondata

Anonymitet

Spillemyndigheden kan ikke tildele personer anonymitet ved henvendelser, hvis vedkommende i forbindelse med sin henvendelse har oplyst forhold, der gør, at vedkommende kan identificeres, herunder f.eks. navn.
Spillemyndigheden skal notere og journalisere alle oplysninger, som bliver Spillemyndigheden bekendt i forbindelse med en henvendelse. En person, der oplyser sit navn, kan derfor ikke efterfølgende anmode om anonymitet.
Hvis nogen anmoder om aktindsigt i sagen, vil Spillemyndigheden behandle anmodningen efter forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesreglerne. Det kan derfor være, at der er andre, der har ret til at få indsigt i nogle af oplysningerne i sagen.

 

Indtast eventuelt dit telefonnummer, hvis vi må ringe til dig. Dette kan forkorte sagsbehandlingstiden.
Hvidvaskunderretning
Antal underretninger til SØIK
Antal medarbejdere, der har modtaget uddannelses- og instruktionsprogrammer
ROFUS - udelukkelse fra spil
Hvis din henvendelse omhandler en ROFUS-registrering, skal vi bruge dit fulde CPR-nummer for at behandle den.
OBS! Spillemyndigheden opfordrer til ikke at sende personoplysninger om andre end dig selv.
Bilag
Krav til upload af filer