Spillemyndighedens whistleblowerordning

Ved hjælp af nedenstående formular kan du som ansat hos en spiludbyder omfattet af reglerne i hvidvaskloven sende en anonym henvendelse vedrørende indberetning af spiludbyderens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvasklovgivningen. Det anbefales, at du sender en uddybende beskrivelse, og du må ligeledes gerne vedhæfte dokumenter.

Denne formular sikrer, at din henvendelse er anonym.

Spillemyndigheden kan videregive oplysningerne i denne henvendelse til relevante myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet med flere. Dette følger af hvidvasklovens § 69. Videregives oplysningerne til en anden myndighed, vil denne myndighed ligeledes være omfattet af den tavshedspligt, der gælder for Spillemyndighedens ansatte. 

Krav til upload af filer