Tidligere certificeringsprogram (historisk)

Her finder du Spillemyndighedens version 1.3 af Spillemyndighedens tidligere krav til akkrediterede testvirksomheder, Spillemyndighedens program for styring af systemændringer og Spillemyndighedens tekniske standarder.

Der er primært tale om præciseringer i forhold til version 1.2 af de respektive dokumenter, men der er også en række punkter, hvor der er tale om deciderede ændringer.

Vi skal fremhæve at afsnit 4.6.3.1 i Spillemyndighedens tekniske standarder er ændret, så metoden for opgørelse af tilbagebetalingsprocenten er blevet modificeret.

Spillemyndighedens program for styring af systemændringer er blevet udvidet, så tilladelsesindehavere i visse situationer har muligheden for at udskyde certificeringen af væsentlige ændringer med op til tre måneder.

I Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder er kravet om at være PCI-ASV fjernet fra kategori C, og der er sket ændringer til, hvornår et spilsystem skal gentestes efter større opdateringer.

Spillemyndigheden accepterer fortsat certificeringer fra testvirksomheder, der er akkrediteret efter Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder version 1.1 eller 1.2 (Historiske.zip).

Det er den danske version, der er bindende, og den engelske version er udelukkende stillet til rådighed som vejledning.

Spillemyndighedens aktuelle certificeringsprogram finder du under hvert spilområde, og de historiske dokumenter finder du her på siden. 

Overgangsordning i forhold til nyt certificeringsprogram

Spillemyndigheden er opmærksom på, at langt størstedelen af tilladelsesindehaverne snart skal have fornyet deres certificering og derfor tilbyder vi to muligheder for opfyldelse af certificering:

  1. Tilladelsesindehaver kan blive certificeret efter version 1.3 i certificeringsprogrammet. Fornyet certificering sker inden for rammerne af det eksisterende certificeringsprogram og tidsfrist.
  2. Tilladelsesindehaver kan vælge at blive certificeret efter det opdaterede certificeringsprogram (ny version 1.0). Hvis I vælger den mulighed, kan tilladelsesindehaver vælge at udsætte fristen for fornyet certificering indtil 31. december 2014. Den tid, tilladelsesindehaverne udsætter fristen med, modregnes i den efterfølgende certificeringsperiode. Hvis en tilladelsesindehaver skulle have været certificeret den 1. september 2014, men gør brug af udsættelsen og dermed først bliver certificeret den 1. november 2014, så skal tilladelsesindehaver certificeres igen inden den 1. september 2015. Tilladelsesindehaver skal underrette Spillemyndigheden 14 dage før fristens udløb, hvis der bliver certificeret efter det opdaterede certificeringsprogram. 

Tilladelsesindehaver kan dog ikke foretage udsættelse af fristerne på sårbarhedsscanning og den kvartalsmæssige rapportering på systemændringer. Disse skal foretages i overensstemmelse med det eksisterende certificeringsprogram eller, såfremt det er muligt, efter det opdaterede certificeringsprogram. 

Efter den 1. januar 2015, skal alle tilladelsesindehavere have foretaget sine certificeringer efter det opdaterede certificeringsprogram.

Fornyet certificering sker efter de samme frister i begge versioner af certificeringsprogrammet. Tilladelsesindehavers fornyede certificering bliver derfor ikke fremrykket.

Krav til akkrediterede testvirksomheder

Historisk

Program for styring af systemændringer

Historisk

Tekniske standarder

Historisk

Aktuelle med ændringer

Historisk

Historiske

Historisk