Statistik for spilmarkedet 4. kvartal 2016

Tabel 1

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere.
I 4. kvartal 2016 var BSI for væddemålsspil stort set uændret ift. samme kvartal i 2015. Dette kommer efter at 3. kvartal var det første kvartal siden liberaliseringen, hvor BSI var lavere end samme kvartal året før. Dvs. at selvom BSI for væddemål for hele året er vokset med 9 % ift. året før, så er markedet helt uændret ift. andet halvår 2015. Årets stigning skyldes dermed udelukkende at stigningen frem til medio 2015, først slår igennem for et helt år nu.
I 4. kvartal 2016 udgjorde BSI for onlinevæddemål 356 mio. kr. – svarende til ca. 64,5 pct. af den samlede BSI fra væddemål, mens landbaseret væddemål udgjorde 195 mio. kr. Som det ses af tabellen nedenfor, er det præcis samme fordeling mellem online og landbaseret som i 3. kvartal. Så generelt må væddemålsmarkedet pt. siges at være meget stabilt.

Tabel 2

I 4. kvartal 2016 steg BSI for onlinekasino inkl. poker med 18 pct. i forhold til det samme kvartal 2015. Det er en stærk udvikling, men dog lavere end stigningen målt over hele året, der er 20 pct.
Online spilleautomater er det klart største onlinekasinospil og markedsandelen – målt på BSI – er steget fra 68 pct. i årets to første kvartaler til 70 pct. i 3. kvartal og videre til 72 pct. i 4. kvartal 2016. Online spilleautomatsmarkedet vokser dermed hurtigere end det samlede onlinekasinomarked, der ellers samlet set også er vokset hurtigt.
BSI for onlinepoker (mere præcist: multiplayerspil med kommission) voksede til 36 mio. kr., men det var efter at 3. kvartal gav det laveste resultat siden liberaliseringen (34 mio. kr.). Roulette og Black Jack har relativt set været svagt faldende, ned til 5 pct., mens markedsandelen for øvrige onlinekasinospil fastholdes omkring 10 pct.

Tabel 3

Gevinstgivende spilleautomater
I oktober 2016 var der opstillet ca. 25.500 spilleautomater.

Tabel 4

Pr. januar 2017 var der opstillet ca. 25.500 gevinstgivende spilleautomater. Spilleautomaternes samlede BSI var i 4. kvartal 2016 369 mio. kr. Det er ca. 5 pct. lavere end det tilsvarende kvartal i 2015, men en anelse større end foregående kvartal. Denne ændring er dog så lille, at den må karakteriseres som mindre signifikant. Mønstret fra 2015 gentog sig, idet andet kvartal har størst BSI, hvorefter BSI falder til 3. kvartal og vokser meget svagt i 4. kvartal. Ud af den samlede BSI i 4. kvartal stammer 77 pct. fra spillehaller, mens 23 pct. kommer fra restauranter.
Landbaserede kasinoer
Der er syv landbaserede kasinoer placeret i hhv. København, Helsingør, Odense, Vejle, Århus, Aalborg og DFDS færgen Pearl Seaways. Bruttuspilleindtægten for disse var i 4. kvartal 2016 i alt 94 mio. kr. Ændringerne fra kvartal til kvartal har været ganske små i 2016, der samlet set har givet 9% større BSI end året før.

Tabel 5

Hele spilmarkedet

Tabel 6

Det samlede spilmarked ligger nu på lige knap 9 mia. kr. i BSI, svarende til et forbrug på knapt 2.000 kr. pr. voksen dansker. Til stigningerne i denne og øvrige tabeller, bør det bemærkes, at der ikke er korrigeret for inflation, lønudvikling el. lign. For andet år i træk var stigningen på omtrentligt 100 kr. pr. voksen pr. år.
Rofus
Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) er en helt anonym liste, hvorpå spillere kan udelukke sig selv fra at spille online. Man kan udelukke sig for 24 timer, 1-, 3- eller 6 måneder eller permanent (der dog kan fortrydes efter 1 år). De tal, der er vist nedenfor, er øjebliksbilleder, og da trækkene typisk er lavet en af de allerførste dage i måneden, handler "januar" faktisk mest om december osv. Det skal bemærkes, at 24-timers registreringer IKKE er med i nedenstående tal.

Tabel 7

Som det kan ses har stigningen typisk været på 1-200 om måneden (dette er altså en nettovækst i antallet af registrerede, ikke antallet af nye registrerede) – stigningen på godt 300 fra december til januar skyldes formentligt den TV-reklamekampagne om ROFUS, der har kørt i OBS og på TV2-kanaler fra 2. juledag 2016 og frem til udgangen af januar 2017.
NOTE: Spillemyndigheden er, efter forbedrede opgørelsesmetoder, overgået fra at afrunde BSI-tal til 5 mio. kr. gået over til 1 mio. kr. Der vil fortsat kunne ske justeringer i efterfølgende kvartaler – da der kan ske efterindberetninger af afgifter. Det bemærkes, at alle tal fra 2015 og frem er opgjort igen - og afrundet efter det nye princip.
Der henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål og onlinekasino. Statistikken dækker over følgende:
Udvikling i bruttospilleindtægt
Tilladelsernes størrelse
Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
Spil med kommission (onlinepoker)
Udvikling i registreringer i ROFUS
Statistikken dækker 2012-2016.