Statistik for spilmarkedet 1. kvartal 2014

Tabel 1

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere. 1. kvartal 2014 slår rekord for den højeste BSI på væddemål siden liberaliseringen af markedet, som trådte i kraft 1. januar 2012. For onlinekasino falder BSI en smule i forhold til 4. kvartal 2013, kvartalet er dog stærkere end det tilsvarende kvartal i 2013. Tallene antyder, at der især for væddemål er en sæsoneffekt, som bety-der, at BSI er højest i årets 4. og 1. kvartal og lavest i 3. kvartal. I forhold til 1. kvartal 2013 er BSI for væddemål og onlinekasino steget med henholdsvis 8 pct. og 6 pct. i 1. kvartal 2014.

Tabel 2

BSI for spilleautomater i 1. kvartal 2014 er næsten 50 mio. kr. lavere end 1. kvartal 2013. 

Landbaserede kasinoer
Der er syv landbaserede kasinoer placeret i hhv. København, Helsingør, Odense, Vejle, Århus, Aalborg og DFDS færgen Pearl Seaways.

Tabel 3

BSI for 1. kvartal 2014 er lavere end samme kvartal sidste år. Det indikerer, at BSI samlet set i 2014 for landbaserede kasinoer kan blive lavere end i 2013.

Øvrige spiltyper
Der foreligger endnu ikke endelige tal for øvrige spiltyper i 1. kvartal 2014. Tal-lene for de øvrige spil offentliggøres, når de foreligger.

Det samlede spillemarked
Skøn for den samlede BSI for spilmarkedet er vist i nedenstående tabel. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed.

Tabel 4

Den henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål og online-kasino. Statistikken dækker over følgende:

  • Udvikling i bruttospilleindtægt
  • Tilladelsernes størrelse
  • Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
  • Spil med kommission (onlinepoker).
  • Udvikling i registreringer i ROFUS

Statistikken er baseret på 2012-2014.