Data for væddemål og onlinekasino 1. kvartal 2012

Nedenfor er vist bruttospilleindtægten (indskud fratrukket præmier = BSI) for væddemål og onlinekasino for 1. kvartal 2012, ligesom der er angivet et skøn for hele 2012.

Bruttospilleindtægt (BSI) i mio. kr.

BSI    Væddemål    Onlinekasino    I alt
1. kvartal    285    185    470
Skøn 2012    1.135    735    1.870


Tallene er baseret på afgiftsindbetalinger fra samtlige tilladelsesindehavere i perioden fra januar til marts. Estimatet for 2012 er lavet under antagelse af, at BSI i 1. kvartal er retvisende for hele året. Der kan dog ske udsving i BSI, som følge af begivenheder såsom OL, EM i fodbold mv., hvilket kan påvirke omsætningen på væddemål. Onlinekasinoernes omsætning kan ligeledes afhænge af årstid.

Spillemyndigheden vil hvert kvartal offentliggøre markedsdata for væddemål og onlinekasino, ligesom der også vil blive offentliggjort markedsdata for det øvrige spillemarked i det omfang, der foreligger tilgængelige data.

Spillemyndigheden forventer i løbet af april måned at offentliggøre flere tal for spillemarkedet, herunder skøn for den samlede omsætning, spil pr. indbygger mv.