Spillemyndigheden har indgået bilateral samarbejdsaftale med Storbritannien

04, jun 2015

Direktøren for Spillemyndigheden, Birgitte Sand, og direktøren for Gambling Commission (Storbritannien) Jenny Williams, har den 27. maj 2015 underskrevet en bilateral samarbejdsaftale.

Ved indgåelse af samarbejdsaftalen med Gambling Commission fokuseres der på samarbejdspolitik mellem to myndigheder, der deler et fælles syn på reguleringen af spil. Dette harmonerer med det igangværende arbejde på europæisk plan vedrørende fremme af grænseoverskridende samarbejde og vedtagelse af fælles principper, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere, spillere og mindreårige.

Den indgåede samarbejdsaftale, der iagttager reglerne om beskyttelse af personoplysninger, vil bidrage til øget effektivitet i forhold til det tilsyn som udføres af de to myndigheder inden for regulerede spilområder som fx:

  • bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
  • varetagelse af spillerkonti
  • tilsyn med reklamer
  • beskyttelse af forbrugerne og forebyggelse af spilafhængighed.