Påmindelse om brug af Spillemyndighedens mærkningsordning

22, maj 2015

I forbindelse med at Spillemyndigheden fik ny visuel identitet den 8. december 2014, fik Spillemyndigheden også et nyt mærke (udseende og tekst). I den forbindelse fastsatte Spillemyndigheden en overgangsperiode, hvor det både var muligt at anvende det nye og det gamle mærke uden at være i strid med Spillemyndighedens retningslinjer som findes her.

Spillemyndigheden ønsker at gøre opmærksom på, at overgangsperioden slutter den 1. juli 2015, og ser gerne, at tilladelsesindehavere anvender det nye mærke i deres markedsføring mv. efter denne dato.