Oplysninger vedrørende brug af certificerede lodtrækningssystemer ved afholdelse af almennyttige lotterier

24, okt 2016

Spillemyndigheden har modtaget henvendelser vedrørende brugen af certificerede lodtrækningssystemer ved afholdelse af almennyttige lotterier.

Spillemyndigheden kan hertil oplyse, at efter den nugældende bekendtgørelse må udbyderne ikke selv stå for en lodtrækning i det elektroniske system eller få andre end notaren til at stå for lodtrækningen.

Det er en dansk notar, som skal foretage trækningen, men trækningen må gerne foretages af notaren i et elektronisk system. Anvendelsen af et elektronisk system til trækningen er dog alene notarens beslutning, og det er også notaren, som bestemmer, om vedkommende vil anvende et elektronisk system. Til orientering, er notarens virksomhed reguleret i notarialbekendtgørelsen, som hører under Justitsministeriet.