Meddelelse om påbud om udarbejdelse af en risikovurdering

12, apr 2019

Det fremgår af hvidvasklovens § 7, stk. 1, at spiludbydere omfattede af hvidvaskloven skal foretage en risikovurdering af den risiko, der er for, at deres virksomhed kan misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Spillemyndigheden har vurderet, at SIFA (Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg) mangler udarbejdelse af en i forhold til hvidvask og terrorfinansiering konkret risikovurdering, der tager udgangspunkt i deres forretningsmodel, og som indeholder identifikation af risikofaktorer og en vurdering og analyse heraf.

Risikovurderingen kan først anses for tilstrækkelig, såfremt den dækker alle områder af foreningens forretningsmodel og afdækker de beskrevne risici. Det er tillige et krav, at deres vurdering underbygges af relevante data, og at den supranationale såvel som den nationale risikovurdering inddrages i vurderingen. Inddragelse af yderligere vurderinger og materiale kan ligeledes være relevant.

På baggrund af det ovenfor anførte har Spillemyndigheden den 11. april 2019 påbudt SIFA at udarbejde en risikovurdering, der opfylder kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Spillemyndighedens afgørelse af truffet i henhold til hvidvasklovens § 66.

Meddelelse om påbuddet offentliggøres efter hvidvasklovens § 68, stk. 1.