Information nr. 37 om forenkling af fremsendelse af ansøgning via Bluewhale for ansøgere uden CVR-nr.

24, maj 2018

For at lette fremsendelsen af ansøgning til en tilladelse til vædddemål og/ eller onlinekasino, skal ansøgningsblanketten med tilhørende dokumenter, fremover sendes til Spillemyndigheden via Bluewhale, hvis du er ansøger uden CVR-nummer.

Kommunikationen via Bluewhale er beskrevet i vejledningen i højre side og bagerst i vejledningsdelen til ansøgningsblanketterne.

Det vil således ikke længere være muligt at fremsende ansøgninger på USB.

Såfremt du er dansk ansøger med CVR-nummer, skal du fremsende via Spillemyndighedens digitale blanketter, men fremsende vedhæftede bilag over Bluewhale, hvis disse er for store til vedhæftning.

Vejledning til brug af Bluewhale

Sådan modtager og sender du meddelelser med Bluewhale.