Gebyrændringer for væddemål og online kasino

17, jun 2016

Ændringen består i, at der tilføjes to ekstra trin i toppen af gebyrtrappen. Det medfører, at de største tilladelser kommer til at betale mere i gebyr. Samtidig sænkes gebyret for tilladelser med en Bruttospilleindtægt (BSI) på under 100 mio. kr.

Ny gebyrtrappe for væddemål og onlinekasino pr. 1. juli 2016

Bruttospilleindtægtens størrelse, gebyr (2016 niveau)
Under 5.000.000 kr.                                           52.400 kr.
5.000.000 kr. - 10.000.000 kr.                          130.900 kr.
10.000.000 kr. - 25.000.000 kr.                        235.600 kr.

25.000.000 kr. - 50.000.000 kr.                        471.200 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.                      837.600 kr.
100.000.000 kr. - 200.000.000 kr.                 1.570.500 kr.
200.000.000 kr. - 500.000.000 kr.                 2.617.500 kr. 
500.000.000 kr. og derover                           4.511.500 kr.

Justering i forhold til den nye gebyrtrappe vil ske i forbindelse med reguleringen af det forudbetalte årsgebyr, som finder sted i januar 2017.

Billigere at genansøge om tilladelse til væddemål og online kasino

Fra 1. januar 2016 blev det besluttet at nedsætte genansøgningsgebyret for tilladelsesin-dehavere til væddemål og/eller onlinekasino. Desuden blev der givet mulighed for en ny type indtægtsbegrænset tilladelse.

Gebyr for genansøgning om tilladelse til væddemål og onlinekasino
Taksterne pr. 1. januar 2016:

  • Genansøgning for spiludbydere, der udbyder enten væddemål eller online kasino: 104.700 kr. (2016 niveau)
  • Genansøgning for spiludbydere, der udbyder både væddemål og online kasino: 130.900 kr. (2016 niveau)

Det er en forudsætning, at ansøgerne har tilladelse fra Spillemyndigheden på ansøgningstidspunktet.

Ny indtægtsbegrænset tilladelse

Den nye indtægtsbegrænsede tilladelse henvender sig til tilladelser med såkaldt managertilladelse.

For den nye indtægtsbegrænsede tilladelse gælder følgende:

  • Tilladelsen er af maksimalt 1 års varighed
  • Tilladelsen gælder til udbud af væddemål, hvor bruttospilleindtægten ikke må over-stige 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke må overstige 20 pct.

Gebyret er på 52.400 kr. (2016-niveau) og dækker Spillemyndighedens samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Hvis ansøgningen afvises, tilbagebetales 26.200 kr. (2016-niveau) til ansøgeren.