Branchedag den 27. januar 2016 om markedsføring og forbrugerbeskyttelse

10, nov 2015

Spillemyndigheden holder branchedag for tredje gang den 27. januar 2016.

Emnet er markedsføring og forbrugerbeskyttelse, og dagen vil blandt andet byde på oplæg med seneste nyt fra spilmarkedet, hvad der rør sig i forbrugerlovgivningen og en paneldebat om salgsaldersgrænser.

Deltagelse sker alene via invitation fra Spillemyndigheden. Har du spørgsmål i forhold til tilmelding, kontakt da Dorthe Samsøe på mail ds@spillemyndigheden.dk.

Program for branchedagen:

09.00 – 09.15     Velkomst v/ Birgitte Sand, direktør for Spillemyndigheden
09.15 – 09.40     Gennemgang af tal for spilmarkedet v/Jan Madsen,
                           Kontorchef for Økonomi og Styring, Spillemyndigheden
09.40 – 10.20     ROFUS og markedsføring v/Kia Hee Gade chefkonsulent,
                           Spillemyndigheden
10.20 – 10.35     Pause
10.35 – 11.00     Center for Forbrugerrettigheder vedr. Forbrugerklagenævnet og den nye
                           forbrugerklagelov
11.00 – 11.25     Anvendelse af bonus på det danske online spilmarked
                           v/Kia Hee Gade
11.25 – 11.50     Forbrugerombudsmanden – om aftalevilkår og seneste nyt
11.50 – 12.50     Frokost
12.50 – 13.05     De Samvirkende Købmænd – Kampagne vedr. salgsaldersgrænse
                           på alkoholområdet og undervisning af personale i detailsektoren
13.05 – 14.15     Paneldebat om salgsaldersgrænse på spilområdet
                           Moderator: Journalist Kaare R. Skou
                           I panelet deltager:
                           Danske Spil
                           De Samvirkende Købmænd
                           Børnerådet
                           Frederiksberg Centeret
                           Venstres forbrugerordfører
14.15 – 14.30     Pause
14.30 – 15.00     EU Kommissionens anbefalinger - om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse
                           af mindreårige v/ Birgitte Sand
15.00 – 15.15     Afrunding v/ Birgitte Sand