Ændring i praksis ved ansøgning "8-01 bestyrer og personaleansøgninger"

17, okt 2016

Spillemyndigheden har ændret praksis vedrørende ansøgning "8-01 Bestyrer og personaleansøgninger".

Det betyder, at hvis ansøgningen ikke er vedlagt ansøgers private straffeattest, vil vi meddele ansøger, at vi mangler straffeattesten, og hvis vi ikke modtager straffeattesten inden 14 dage, vil vi henlægge ansøgningen.

Straffeattesten må ikke være over seks måneder gammel.

Private straffeattester kan bestilles på forsiden af politi.dk.

Hvis en ansøgning er blevet henlagt, og ansøger herefter ønsker at blive godkendt som bestyrer, skal der indsendes en ny ansøgning vedlagt straffeattest.