Ændring af reglerne på området for almenyttige lotterier

01, jun 2016

Efter den 1. juli 2016 kan almennyttige lotterier ikke afholdes som klasselotterier

Dette gælder dog ikke for tilladelser udstedt før den 1. juli 2016 eller anmeldelser behandlet af Spillemyndigheden før denne dato.

Denne ændring omfatter følgende almennyttige lotterier:

 • lotterier, som kræver tilladelse fra Spillemyndigheden,
 • lotterier som skal anmeldes til Spillemyndigheden, og
 • lotterier, som kan udbydes uden tilladelse eller uden forudgående anmeldelse.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi har en vejledende sagsbehandlingstid på op til 4 uger for behandling af ansøgninger om tilladelse til almennyttige lotterier. For anmeldelser af almennyttige lotterier er sagsbehandlingstiden på op til 14 dage. Det betyder, at ansøgninger indsendt efter den 1. juni 2016 eller anmeldelser modtaget efter den 15. juni 2016 ikke kan forventes at blive færdigbehandlet efter de nugældende regler.

Hvilket lotteri kan anses som et klasselotteri?
Ved vurdering af, om et lotteri er et klasselotteri, lægges der b.la. vægt på følgende elementer:

 • at der typisk er tale om fortløbende, kontinuerlige lotterier,
 • at der typisk er en fast nummerserie (f.eks. 1-400.000) i de enkelte klasselotterier,
 • at der typisk foreligger en fast gevinstplan,
 • at der typisk er én eller flere adskilte trækninger i hvert klasselotteri,
 • at der typisk er en høj tilbagebetalingsprocent,
 • at trækningen/trækningerne ikke er forhåndstrukne,
 • at der typisk er mulighed for genspil på samme nummer fra klasse til klasse og fra lotteri til lotteri,
 • at der typisk er mulighed for selv at vælge hele eller dele af et nummer,
 • at der er én eller flere forskellige lodtyper.

Vurdering af, om et almennyttigt lotteri kan anses for et klasselotteri, afhænger således af en samlet vurdering af de konkrete forhold, hvori de ovenfor nævnte elementer bl.a. indgår.