Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2012

I oversigten nedenfor er vist bruttospilleindtægten (indskud fratrukket præmier = BSI) for væddemål og onlinekasino, spilleautomater og landbaserede kasinoer for 1. og 2. kvartal 2012 samt halvårstal for monopolspil udbudt af Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet. Desuden er der angivet skøn for det samlede spillemarked i 2012.

Væddemål og onlinekasino

Tallene er baseret på indbetalinger af afgift fra samtlige tilladelsesindehavere i perioden fra januar til og med juni. Estimatet for 2012 er lavet under antagelse af, at BSI i 1. og 2. kvartal er retvisende for hele året.

Tabel 1

Der ses således et mindre fald i BSI for væddemål fra 1. kvartal til 2. kvartal, mens der er tale om en stigning for onlinekasino. Samlet set er der en vækst i markedet for væddemål og onlinekasino på ca. 30 mio. kr. fra 1. kvartal til 2. kvartal.

Tabel 2

Tallene er baseret på indbetalinger af afgift fra samtlige tilladelsesindehavere i perioden fra januar til og med juni. Estimatet for 2012 er lavet under antagelse af, at BSI i 1. og 2. kvartal er retvisende for hele året.

I forhold til 2011 er BSI for de to første kvartaler i 2012 ca. 60 mio. kr. højere. 2/3 af stigningen er sket i 2. kvartal (maj måned)

Tabel 3

Tallene er baseret på indbetalinger af afgift fra samtlige tilladelsesindehavere i perioden fra januar til og med juni. Estimatet for 2012 er lavet under antagelse af, at BSI i 1. og 2. kvartal er retvisende for hele året.

Tallene for 1. og 2. kvartal 2012 viser en BSI på samme niveau som de to første kvartaler i 2011.

Danske Lotteri Spil

Tallene dækker over spil udbudt af Danske Lotteri Spil, som er heldspil (Lotto, Eurojackpot, Keno, Quick og Bingo) og Dantoto (hestevæddeløb).

Tabel 4

Tallene for 1. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2011 viser en stigning i BSI på ca. 65 mio. kr.

Klasselotteriet

Tallene er baseret på regnskabsårene 2010/2011 og 2011/2012 fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Tabel 5

BSI i de to seneste regnskabsår er på samme niveau. Forskellene i halvårstallene skyldes udsving i gevinstudbetalingerne. 

Øvrige spiltyper
Der foreligger endnu ikke endelige tal for øvrige spiltyper (fx spil på almennyttige lotterier) i 1. og 2. kvartal.

Det samlede spillemarked
Skøn for den samlede bruttospilleindtægt (BSI) er vist i nedenstående tabel. Tallene er baseret på tal for 1. og 2. kvartal 2012. Tallene er behæftet med usikkerhed. 

Tabel 6

Den samlede BSI for hele spillemarkedet skønnes til ca. 7,5 mia. kr., svarende til ca. 1.700 kr. for hver dansker over 18 år. BSI kan også udtrykkes som det tab, som spillerne har på deres spil.