Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2012

I oversigten nedenfor er vist bruttospilleindtægten (indskud fratrukket præmier = BSI) for væddemål og onlinekasino for 1.,  2. og 3. kvartal 2012.

Væddemål og onlinekasino

Tallene er baseret på indbetalinger af afgift fra samtlige tilladelsesindehavere i perioden fra januar til og med september. Estimatet for 2012 er lavet under antagelse af, at BSI i 1., 2. og 3. kvartal er retvisende for hele året.

Tabel 1

Både for væddemål og onlinekasino er BSI for 3. kvartal tæt på gennemsnittet af BSI i 1. og 2. kvartal. Vedr. onlinekasino skønnes ca. 25 pct. af BSI at hidrøre fra spil, hvor der betales afgift af kommissionen, som fx onlinepoker.

Øvrige spiltyper
Der foreligger endnu ikke endelige tal for øvrige spiltyper i 3. kvartal. Tallene for spilleautomater, landbaserede kasinoer, Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet offentliggøres hurtigst muligt.

Det samlede spillemarked
Skøn for den samlede bruttospilleindtægt (BSI) er vist i nedenstående tabel. Tallene er baseret på tal for 1., 2. og 3. kvartal 2012. Tallene er behæftet med usikkerhed. 

Tabel 2

Den samlede BSI for hele spillemarkedet skønnes til ca. 7,5 mia. kr., svarende til ca. 1.700 kr. for hver dansker over 18 år. BSI kan også udtrykkes som det tab, som spillerne har på deres spil.

Se en mere detaljeret statistik for onlinekasino og væddemål. Statistikken dækker over følgende:

  • Udvikling i bruttospilleindtægt.
  • Tilladelsernes størrelse.
  • Tilbagebetalingsprocent.
  • Omfang af spil med kommission på onlinekasino.

Statistikken er baseret på de 3 første kvartaler af 2012