Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2013

Tabel 1

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere. For væddemål er BSI svagere end i 1. kvartal, men meget stærkere end samme kvartal sidste år. For onlinekasino går BSI lidt frem i forhold til 1. kvartal. BSI for både onlinekasino og væddemål ventes i 2013 at nå et niveau, som er ca. 15 pct. højere end i 2012.

Spilleautomater
I juli 2013 var der opstillet ca. 27.000 spilleautomater. Automaterne er opstillet i ca. 1.200 spillehaller og ca. 1.900 restauranter.

Tabel 2

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere. I 2. kvartal 2013 er BSI for spilleautomater ca. 55 mio. kr. lavere end samme kvartal i 2012. For hele 2013 ventes BSI at være omkring 10 pct. lavere end i 2012.

Landbaserede kasinoer
Der er syv landbaserede kasinoer placeret i henholdsvis København, Helsingør, Odense, Vejle, Århus, Aalborg og på DFDS færgen Pearl Seaways.

Tabel 3

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere. BSI for 1. kvartal 2013 er lidt svagere end samme kvartal sidste år. For hele året ventes BSI at blive en smule lavere end i 2012.

Danske Lotteri Spil
Tallene dækker over spil udbudt af Danske Lotteri Spil, som er heldspil (Lotto, Eurojackpot, Keno, Quick og Bingo) og Dantoto (hestevæddeløb). 1. halvår dækker månederne januar-juni.

Tabel 4

Klasselotteriet
Tallene er baseret på regnskabsåret fra Det Danske Klasselotteri A/S, som løber fra den 1. april til 31. marts.

Tabel 5

Forskellene i halvårstallene kan skyldes udsving i gevinstudbetalingerne.

Klasselotteriet har over de seneste regnskabsår haft en meget stabil BSI på omkring 235 mio. kr. årligt.

Det samlede spillemarked
Skøn for den samlede BSI er vist i nedenstående tabel. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed.

Tabel 6

Der henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål, onlinekasino og spilleautomater. Statistikken dækker over følgende:

  • Udvikling i BSI for væddemål og onlinekasino
  • Tilladelsernes størrelse (væddemål og onlinekasino)
  • Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
  • Spil med kommission (onlinepoker)
  • Registreringer i ROFUS
  • Aldersfordeling på spillerne, som spiller væddemål og onlinekasino
  • Udvikling i BSI for spilleautomater

Statistikken er baseret på 2012/2013