Statistik for spilmarkedet 4. kvartal 2013

Tabel 1

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere. 4. kvartal 2013 har den højeste BSI for både væddemål og onlinekasino siden liberaliseringen af markedet, som trådte i kraft 1. januar 2012. Tallene antyder, at der især for væddemål er en sæsoneffekt, som betyder, at BSI er højest i årets 4. og 1. kvartal og lavest i 3. kvartal. I forhold til 2012 er BSI for væddemål og onlinekasino steget med hhv. 18 pct. og 14 pct. i 2013.

Øvrige spiltyper
Der foreligger endnu ikke endelige tal for øvrige spiltyper i 4. kvartal og dermed for hele 2013. Tallene for spilleautomater, landbaserede kasinoer, Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet offentliggøres, når de foreligger og senest i forbindelse med Spillemyndighedens årsberetning, der kommer ultimo marts.

Det samlede spilmarked
Skøn for den samlede BSI er vist i nedenstående tabel. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed.

Tabel 2

Der henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål og onlinekasino. Statistikken dækker over følgende:

  • Udvikling i bruttospilleindtægt
  • Tilladelsernes størrelse
  • Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
  • Spil med kommission (onlinepoker)
  • Udvikling i tilmeldte til ROFUS

Statistikken er baseret på 2012/2013